Święta dzieci z dachów – książka dla dzieci świąteczna