List od Świętego Mikołaja dla dziecka – dziecko bohaterem listu